Az iskola megrendülten tudatja, hogy Dr. Firbás Oszkár tanár úr 2017. október 31-én, életének 95. évében elhunyt.

Személyében kiváló tudós szakember, tanár és kolléga távozott közülünk.

Nyugodjék békében!

„Minden magyar erdésztanulónak kötelessége saját magával, családjával, az erdész szakmával és nemzetével szemben … maximálisan kiművelni adottságait, képességeit, … megismerni és követni … őseink példamutatását, a magyarságtudat megerősödését, tanulni, dolgozni, tudását fejleszteni.
Legyetek a magyar haza hűséges polgárai. … Legyetek családotok fő támaszai, leendő gyermekeitek következetes nevelői, erkölcsi irányítói.”
Jubileumi évkönyv (2000.) 259. oldal – dr. Firbás Oszkár önéletrajza