Letölthető felhívás:
most légyökos verseny

Most légy Ökos Domonkos!

Környezetvédelmi verseny

A Roth Gyula Erdészeti Faipari Szakképző Iskola és Kollégium
a
Föld napja
alkalmából
a fenti címen Tudományos Diákkonferenciát rendez
2017. április 22-én
7.-8. osztályos diákok számára

A verseny célja:
A versenyzők az írott és elektronikus források felkutatásával ismerjék meg környezetüket, a környezetet károsító folyamatokat. A fellelt kútfők felhasználásával próbáljanak megoldást keresni a problémákra. Legyenek környezettudatosak, legyen igényük a szép, és egészséges, élhetőbb környezetre. Szeressék a természetet, ismerjék meg azt behatóbban és ismereteiket osszák meg. Kulcsfontosságú legyen önmaguk, egészségük megbecsülése, emellett ismerjék fel az egyén és a társadalmi felelősség szerepét.
Verseny szabályzata:
A verseny kétfordulós, pályázni versenydolgozatok benyújtásával lehet. A legjobb dolgozatot elkészítő tanulók szóbeli döntőn vesznek részt. (A pályamunka csapatmunkában legfeljebb két fő együttműködésével is készülhet.)

Versenydolgozatokat az alábbi témákban várunk:

1. Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan
Korunk egy tetszőleges környezeti problémájának bemutatása, közvetlen, vagy tágabb környezetünk környezetterhelései, megoldási javaslatok a feltárt problémákra, stb.
2. Természetvédelem a mindennapokban
A természetvédelem jelentősége, veszélyeztető tényezői, egy védett faj bemutatása, biológiai sokféleség megőrzése, lakóhelyem természeti értékei, élővilág-védelem a mindennapokban, madárbarát kertek kialakítása, stb.
A dolgozat tartalmi és formai követelményei:
• A dolgozat – mellékletek nélkül- 5-10 oldal 12-es betűmérettel, normál sorközzel, sorkizárt igazítással szerkesztve (melléklet: rajzok, fényképek, irodalomjegyzék).
• A szószerinti idézetet „” jelek alkalmazásával, és a forrás pontos megjelölésével kérjük jelölni, de ezek alkalmazása minimális legyen.
• A dolgozatot nyomtatott formában, összetűzve kérjük megküldeni. A belső címlapon szerepeljen a dolgozat címe, alkotójának neve, az iskola neve és a dolgozat megírásában patronáló tanár neve is.
• Iskolánk címére a dolgozat 1 példányát kérjük megküldeni.
• A dolgozatok beérkezésének határideje: 2017.03.31
• A beérkező dolgozatok bírálatára neves szakembereket kérünk fel.

Szóbeli döntő:
A dolgozatot élő szóban kell bemutatni egy vagy két tanulónak. A bemutatás ideje max. 10 perc. A bemutatást számítógép és projektor alkalmazásával lehet szemléletesebbé tenni. Az elhangzott előadásokat neves szakmai zsűri értékeli.
A szakdolgozatokkal együtt kérjük, küldjék meg a dolgozat előadásához szükséges eszközigényeiket.
A szakdolgozatokat az iskola címére kérjük postázni! A kérdések megválaszolásához telefonon és e-mailen is állunk rendelkezésükre.

Kapcsolattartók: Boros Géza, Füzi Boglárka
Elérhetőség: 9400 Sopron, Szent György u. 9.
telefon: 99/506-470
email: rothszki@t-online.hu