Erdésztechnikus képzés

OKJ 54 623 01

Az erdő mindig fontos szerepet játszott az ember életében. Élelmet, tüzelőt, építőanyagot adott, menedéket nyújtott. Az erdőre ma is ugyanúgy szükségünk van, mint a régi időkben, hiszen fája otthonaink építésénél, berendezésénél nélkülözhetetlen, árnyas csöndje felfrissülést, pihentető nyugalmat kínál.

Az erdész feladata a fiatal erdőket úgy ápolni, nevelni, hogy azok időskorukban a lehető legértékesebb faanyagot szolgáltassák. A kivágott fák helyén pedig keze munkája nyomán új, ifjú fácskák növekedjenek, hogy az erdeink adta javakat unokáink is élvezhessék.

A magyar vadgazdálkodás világhírű, elődeink nagy elismerést vívtak ki a magyar vadállománynak és az azt kezelő szakembereknek. A vadászat – az erdész szakmához hasonlóan – hivatás, a vadászatban dolgozó szakembereknek alapos ismeretekre van szüksége, és szakmája iránt elhivatottnak kell lennie.

A képzés időtartama

Szakmai érettségivel: 1 év

Érettségivel: 2 év

Azoknak a tanulóknak, akik

 • iskolánkban, vagy más erdészeti és vadgazdálkodási szakközépiskolában sikeres ágazati szakmai érettségi vizsgát tettek, az érettségi után egy év,
 • más szakirányú szakközépiskolában, vagy gimnáziumban tettek érettségi vizsgát, két év.


A képzés célja

 • Az erdőgazdálkodási és vadgazdálkodási munkaterületekre középszintű vezetői, valamint magasabb szakmai igényű fizikai munkakörök betöltésére alkalmas szakemberek képzése.
 • A végzettség önálló erdőgazdálkodási, vállalkozói tevékenység folytatására is alkalmassá tesz.

Szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak

 • állattan
 • növénytan
 • termőhelyismeret
 • géptan
 • erdőbecslés
 • erdőművelés
 • erdőhasználat
 • erdőrendezés
 • erdővédelem
 • fegyverismeret
 • vadászattan
 • vadgazdálkodás
 • élőhelyfejlesztés
 • gazdasági ismeretek

Tanulóink az elméleti és gyakorlati képzés során megismerik

 • az erdő élővilágát és az erdei ökoszisztéma összetételét, működését,
 • az erdészeti szaporítóanyag-termelést, az erdő felújítását és felnevelését,
 • az erdő védelmének módjait,
 • az erdő szociális és védelmi rendeltetésének biztosítását,
 • az erdő által nyújtott javak hosszú távú, tartamos hasznosítását,
 • az erdei vagyon felmérését, az azzal való gazdálkodást,
 • a vadállomány gondozását, védelmét,
 • a vadászati módokat,
 • a vad élőhelyének fejlesztését,
 • az erdészeti és vadászati munkaterületeken való vállalkozás körülményeit.

A szakképesítés munkaterületei

 • Az erdőgazdálkodással kapcsolatos minden középfokú végzettséget igénylő tevékenység ellátása a maggazdálkodás, a csemetetermesztés, az erdőművelés, az erdővédelem, az erdőhasználat, az erdei termékek értékesítése, és az alapvető fafeldolgozás területén.
 • A vadgazdálkodás területén az erdőgazdaságok, vadásztársaságok, vadászati célú gazdasági társaságok, vadtenyésző telepek vadgazdálkodási, vadászati, vadtenyésztési szakmai feladatainak ellátása.
 • A felsorolt tevékenységek irányítása, szervezése vagy az azokban történő vállalkozás.
 • A képzés jó alapokat nyújt a szakirányú továbbtanuláshoz.

Prospektus