Lippai telephely

Kertész képzés

OKJ 34 622 02

A képzés időtartama:

Általános iskola 8. osztály után: 3 év
Érettségi, vagy minimum középiskola 10. évfolyamának befejezésével: 2 év
Az érettségivel nem rendelkező tanulóink a szakmai képzés befejezése után 2 éves érettségire felkészítő képzésben folytathatják tanulmányaikat, és érettségit is szerezhetnek iskolánkban.

A képzés célja:

Tudja végezni a szőlő- és gyümölcsültetvények létesítését, zöldségnövények szaporítását, telepítését. A szőlő-, a gyümölcs- és a zöldségtermesztésben fizikai erőkifejtést is igénylő termelési tevékenységet tud végezni, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépeket üzemeltetni, az előállított termékeket betakarítani, tárolni és értékesíteni. A szakképesítés megszervezése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.

Szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak:

• Foglalkoztatás I-II.
• Gazdálkodási alapismeretek és gazdálkodási alapgyakorlatok
• Növénytan
• Termesztési ismeretek elmélet, gyakorlat
• Műszaki alapismeretek elmélet, gyakorlat
• Munkavállalói ismeretek
• Kerti munkák elmélet, gyakorlat
• Gyümölcstermesztési alapok elmélet, gyakorlat
• Zöldségtermesztési alapok elmélet, gyakorlat
• Szőlőtermesztés elmélet, gyakorlat

Tanulóink képessé válnak

• gyümölcstermesztési feladatokat ellátni
• szőlőtermesztési feladatokat ellátni
• zöldségtermesztési feladatokat ellátni
• eszközöket, gépeket használni, üzemeltetni és karbantartani
• dokumentációt használni, készíteni
• szervezési feladatokat ellátni
• piaci előkészítést végezni
• értékesítést végezni
• vállalkozást alapítani, működtetni
• tervet, kalkulációt készíteni

 

Dísznövénykertész képzés

OKJ 34 622 01

A képzés időtartama:

Általános iskola 8. osztály után: 3 év
Érettségi, vagy minimum középiskola 10. évfolyamának befejezésével: 2 év
Az érettségivel nem rendelkező tanulóink a szakmai képzés befejezése után 2 éves érettségire felkészítő képzésben folytathatják tanulmányaikat, és érettségit is szerezhetnek iskolánkban.

A képzés célja:

Az egynyári, kétnyári, évelő dísznövények, díszfák és díszcserjék, növényházi levél- és virágos dísznövények termesztésének elsajátítása. A kapcsolódó műszaki, vállalkozási, kereskedelmi ismeretek alkalmazása a gyakorlatban.
A szakképesítés középszintű irányítói, vezetői tevékenység végzésére, önálló vállalkozás létrehozására, indítására az adminisztrációs ügyletek intézésére is jogosít.

Szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak:

• Foglalkoztatás I – II.
• Gazdálkodási alapismeretek, alapgyakorlatok
• Növénytan
• Termesztési ismeretek elmélet, gyakorlat
• Műszaki alapismeretek elmélet, gyakorlat
• Munkavállalói ismeretek
• Szabadföldi dísznövénytermesztés elmélet, gyakorlat
• Faiskolai termesztés elmélet, gyakorlat
• Műszaki ismeretek elmélet, gyakorlat
• Növényházi dísznövénytermesztés elmélet, gyakorlat

Tanulóink képessé válnak

Dísznövény termesztési feladatokat ellátni. Vállalkozást alapítani/ működtetni.
Tervet készíteni, szervezést, kalkulációt végezni. Pályázatot írni, üzleti tervet készíteni. Előkészítő tevékenységet végezni. Szaporítást végezni, szaporítóanyagot előállítani.
Növényt nevelni, növényápolást, növényvédelmet végezni. Csomagolást, piaci előkészítést végezni. Eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani.
Értékesítést végezni, irányítási, szervezési feladatokat ellátni. Kereskedelmi tevékenységet végezni.

Virágkötő és virág-kereskedő képzés

OKJ 34 215 04

A képzés időtartama:

Általános iskola 8. osztály után: 3 év
Érettségi, vagy minimum középiskola 10. évfolyamának befejezésével: 2 év
Az érettségivel nem rendelkező tanulóink a szakmai képzés befejezése után 2 éves érettségire felkészítő képzésben folytathatják tanulmányaikat, és érettségit is szerezhetnek iskolánkban.

A képzés célja:

A virágkötő és virágkereskedő virágkötő üzemben, különböző szintű virágértékesítési helyeken (stand, pavilon, üzlet, szalon), virágkellék-nagykereskedelmi szakáruházban eladói és virágkötészeti tevékenység végzésére tesz alkalmassá.
A szakképesítés irányítói, boltvezetői tevékenység végzésére, önálló vállalkozás létrehozására is jogosít.
Szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak:
• Munkahelyi egészség és biztonság
• Foglalkoztatás I- II.
• Növényismeret és kezelés elmélet, gyakorlat
• Virágkötészet elmélet, gyakorlat
• Virágeladás alapjai elmélet, gyakorlat
• Virágkereskedelem elmélet, gyakorlat
• Vállalkozási ismeretek elmélet, gyakorlat

Tanulóink képessé válnak

Virágkezelésre, virág előkészítésre, szaktanács adására a növények kiválasztására és ápolására vonatkozóan.
Virágdíszek készítésére (csokrok, tűzött virágdíszek, koszorúk, ünnepek alkalmi díszei). Vállalkozás létrehozására, működtetésére, marketing tevékenység elvégzésére.
Megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenységet, megszervezni és lebonyolítani a készletezést, a raktározást, nyilvántartani a készleteket.
Megszervezni és lebonyolítani az értékesítést, ellátni a virágüzlet, virágszalon szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

Parképítő és fenntartó technikus képzés

OKJ 54 581 02

A képzés időtartama:

Általános iskola 8. osztály után: 4+1 év
Kertészet és parképítés ágazati érettségi után: 1 év
Egyéb érettségi után: 2 év
A képzés első 4 évében érettségire felkészítés történik, közismereti, valamint szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak oktatásával.
A negyedik év végén a tanulók a négy kötelező tárgyból (magyar, idegen nyelv, matematika, történelem) érettségi vizsgát és szakmai vizsgát tesznek.
Az érettségivel megszerzett szakmai végzettség:
OKJ 3162202 Faiskolai kertész.
Az érettségi után 1 év alatt szerezhető meg a Parképítő és fenntartó technikus végzettség.

A képzés célja:

A tanulók az érettségi bizonyítvány, valamint a középfokú szakképesítés megszerzése mellett felkészülnek a szakirányú felsőfokú továbbtanulásra vagy a szakirányú munkába állásra.
A parképítő és fenntartó technikus el tudja látni az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezését, a meglévők fenntartását és felújítását a hatályos törvényi háttér figyelembe vételével, önállóan, illetve irányítói jelleggel. A parképítő és fenntartó technikus tervezési jogosultsággal rendelkező táj- és kerttervező mérnök mellett segédtervezői feladatokat láthat el.
A szakképesítés megszervezése teszi lehetővé önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.

Szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak:

Foglalkoztatás I-II.
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek
Gazdálkodási alapismeretek elmélet, gyakorlat
Növénytan
Termesztési ismeretek elmélet, gyakorlat
Műszaki alapismeretek elmélet, gyakorlat
Munkavállalói ismeretek
Faiskolai termesztés elmélet, gyakorlat
Műszaki ismeretek elmélet, gyakorlat
Kertfenntartás elmélet, gyakorlat
Kertfenntartás műszaki ismeretei elmélet, gyakorlat
Növényismeret elmélet, gyakorlat
Kerttechnika elmélet, gyakorlat
Geodézia elmélet, gyakorlat
Parképítés műszaki ismeretei elmélet, gyakorlat
Kerttörténet
Kerttervezés elmélet, gyakorlat
Számítógépes szakrajz gyakorlat
Szakmai német/angol nyelv

Tanulóink képessé válnak

Vállalkozást alapítani/ működtetni. Középszintű vezetői feladatokat ellátni.
Előkészítő tevékenységet végezni. Felismerni, meghatározni a dísznövény fajokat, illetve fajtákat. Növényápolást végezni. Eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani. Irányítási, szervezési feladatokat ellátni.
Alapvető geodéziai számításokat és feladatokat, tereprendezési munkát végezni.
Alépítményi, felépítményi szerkezeteket készíteni.
Kertberendezési tárgyakat, létesítményeket elhelyezni, fenntartani. Növényültetési, virágágy kiültetési, gyepesítési munkát végezni. Parkfenntartási, gondozási munkát végezni.